vipair วีไอพีแอร์ บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ใหม่ ด้วยมาตรฐาน บริการที่เหนือกว่า

บทความ

ภาพการล้างแอร์

10-02-2560 11:50:53น.

ขั้นตอนการให้บริการ ล้างแอร์  ตั้งแต่การรับออเดอร์ลูกค้า

1. แคร์เซ็นเตอร์จะเป็น ผู้รับออเดอร์ และขอข้อมูลลูกค้า พร้อมทั้งนัดเวลา เพื่อนำมาทำการเก็บข้อมูล โดยบริษัทฯ

จะมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าและประวัติการให้บริการ 

                            

2.  เมื่อได้ใบงานที่มีข้อมูลลูกค้าแล้ว จะมาทำการลงข้อมูล ในตารางคิวงามของทีมช่าง และนำส่งใบงานให้กับทีม

เพื่อไปให้บริการลูกค้าต่อไป

3.  เมื่อทีมช่างได้รับใบงาน จะทำการตรวจสอบใบงาน และวางแผนการเดินทางเพื่อให้ไปถึงหน้างานได้ตรงตาม

เวลาที่ลูกค้ากำหนด

               

 

4.  ก่อนออกเดินทาง ทีมช่างจะทำการตวรจเช็คอุปกรณ์ และอะไหล่ ต่างๆ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างละเอียด

พร้อมทั้ง ตรวจเช็คสภาพรถ ให้พร้อมใช้งาน

                            

 

5.  เมื่อเดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้ว จะทำการกดกริ่งเรียก และบอกรหัสทีมช่าง กับลูกค้า หลังจากนั้นจะเตรียม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างแอร์ เข้าไปในบ้านลูกค้า

 

6.  เมื่อถึงหน้างานแล้วจะทำ การตรวจเช็คเครื่องมือที่นำเข้ามาอีกครั้ง และนำผ้าใบมาคลุม บริเวณใต้แอร์เพื่อ

ป้องกันน้ำกระเซ็น ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการล้างแอร์

                            

7.  หลังจากนั้นจะทำการปิดเบรกเกอร์ ก่อนที่จะตรวจเช็ค หรือ ทำอะไรเกี่ยวกับตัวแอร์

                            

 

8.  จะทำการวัดอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ ก่อนที่จะทำการล้าง

                                  

 

9.  ทำการขึ้นถุงล้าง เพื่อไม่ให้น้ำกระเด็น

                

10.  ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง และล้างทำความสะอาดฟินคลอย์ด้วยน้ำยาล้างคอลย์

Total line ของสหรัฐเมริกา มีคุณสมบัติไม่กัดกร่อนฟินคอลย์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและมีกลิ่นหอม พร้อมทั้งล้างทำความ

สะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)  

                             

11.  ดูดและเป่่าทำความสะอาด ระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER)

     

12.  ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์

พัดลม (FANCOLL) และตรวจเช็คสปิดและเทอร์โมรูม

 

13.  เมื่อตรวจเช็คแล้วทุกอย่างปกติ ก็ประกอบเครื่องและวัดอุณหภูมิหน้าลมจ่ายอีกครั้ง และติดสติกเกอร์ของ

ทางบริษัท เพื่อเป็นการรับประกัน

14.  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการล้างทำความสะอาดคอยส์ร้อน และแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

(BLOVER)

 

15.  ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดตัวสกรูสายไฟให้แน่นหนา ,ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์

และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์ ,ตรวจเช็ค แรงดันของของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของเพรส

เซอร์ และตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า บึนทึกข้อมูลที่ได้ลงใบงาน

 

 

     

16.  เมื่อตรวจเช็คแล้วทุกอย่างปกติ ก็จะทำการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ และนำใบงานมาเสนอ ต่อลูกค้า

เพื่อเป็นการเรียกเก็บค่าบริการหลังทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว