vipair วีไอพีแอร์ บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ใหม่ ด้วยมาตรฐาน บริการที่เหนือกว่า

บทความ

คำนวนขนาดบีทียูห้อง

10-02-2560 11:50:53น.

การคิด BTU แอร์อย่างง่ายๆ

      คิดจะติดแอร์ แล้วจะใช้แอร์ขนาดกี่บีทียูดีลองมาดูการหาค่า BTU แอร์อย่างง่ายๆกันครับ การ คำนวณโดยปกติช่างติดตั้งจะใช้ขนาดของพื้นที่คูณด้วย

 650 ~ 800 BTU/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่น เป็นอาคารกี่ชั้น ผนังเป็นกระจกหรือเปล่า ฯลฯ

 

                                                                  ขนาดพื้นที่ 10-14 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000BTU

ขนาด พื้นที่ 14-19 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU

ขนาด พื้นที่ 21-28 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU

ขนาด พื้นที่ 26-34 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 22,000 BTU

ขนาด พื้นที่ 29-38 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU

ขนาด พื้นที่ 36-46 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU

 

ปกติ จะมีการคำนวณบวก - ลบไม่เกิน 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ,ตำแหน่งของห้อง และ ลักษณะการใช้งาน

 

ตัวอย่างเช่น

         ห้อง นอน มีขนาด 20 ตารางเมตร มีการใช้งานในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งห้องจะไม่มีความร้อนจากแสงแดด ทำให้ห้องไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวัน มีผู้อยู่

อาศัยในห้องนอนเพียง 1 ถึง 2 คนเท่านั้นในห้อง และไม่มีการเปิดปิดห้องบ่อยเพราะห้องจะปิดสนิทเป็นเวลานานกว่า 6ชั่วโมง ทำให้ภาระทำความเย็นของ

เครื่องปรับอากาศไม่มากนักใช้ค่า 600 BTU/ตร.ม.

           แสดงวีธีการคำนวณดังนี้ 20ตร.ม.X 600 BTU/ตร.ม.=12,000 BTU ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

 

     ห้อง ทำงาน มีขนาด 20 ตารางเมตร มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวันมีแสงแดดส่องถึงห้องจึงมีความร้อนจากแสงแดดมาก มีคนทำงานในห้องหลายคน

และมีการเดินเข้าออกห้องตลอดทั้งวัน ทำให้เครื่องปรับอากาศมีภาระทำความเย็นสูงมาก จึงใช้ค่า 800BTU/ตร.ม

            แสดงวีธีการคำนวณดังนี้ 20ตร.ม.X 800 BTU/ตร.ม.=16,000 BTU

 

***แต่อย่างไรก็ดี ควรปรึกษาช่างติดตั้งผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกขนาดแอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน