vipair วีไอพีแอร์ บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ใหม่ ด้วยมาตรฐาน บริการที่เหนือกว่า

บทความ

เงื่อนไขการติดตั้งฟรี

10-02-2560 11:50:53น.

เงื่อนไขการติดตั้ง

1 ท่อน้ำยาระบบ 4 เมตร (มาพร้อมกับแอร์ที่ซื้อ)

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวน

2 สายไฟไม่เกิน 10 เมตร

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวน

3 ท่อน้ำทิ้งไม่เกิน 5 เมตร (ใช้ท่อ PVC สีฟ้า อย่างดี )

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวน

4 เบรกเกอร์ 1ชุด ขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวน

5 ขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด (QM หรือ ขากระเช้า )

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวนล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวน

6 รางครอบท่อน้ำยาอย่างดี (DENKO) 1 ชุด

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,ย้ายแอร์,ถอดแอร์,เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์,เปลี่ยนอะไหล่,รางครอบท่อ,ขาแขวน

ติดตั้งแอร์ใหม่,ติดตั้งแอร์เก่าในการติดตั้งแอร์ใหม่ทุกครั้ง ทางบริษัทฯจะทำการแว๊คคั่มระบบน้ำยาทั้งหมดเพื่อให้แอร์ทำงานได้ดีขึ้น และอายุการงานได้ยาวนานยิ่งขึ้นเป็นมาตราฐานการบริการที่เหนือกว่า

***กรณีต้องการกริวระบายลมร้อนสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ขนาดเล็กราคา 800 บาท ขนาดใหญ่ราคา 1,000 บาท ติดตั้งฟรี***